چسب پایه کد 1428 آلترنا کانوکس محدب (14283)

چسب پایه کد 1428 آلترنا کانوکس محدب کلوپلاست چسب استومی 1428 محدب محدب قابل برش کد 14283
تولید کننده: کلوپلاست
کد محصول: 5708932432498
161,000 تومان
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

این محصول نیاز به تایید دارد.

چسب پایه کد 1428 آلترنا کانوکس محدب کلوپلاست

جهت اتصال راحت کیسه های استومی کلوپلاست کیسه های یورستومی کلوپلاست کیسه های ایلئوستومی کلوپلاست می باشد. این مدل چسب پایه چسب آلترنا دارد که چسبندگی ملایمی را ایجاد می کند. و.تحدب.بالاتری نسبت به چسب پایه 14263 دارد و از لحاظ تحدب شبیه چسب پایه 4676 می باشد