گیره کیسه ۹۵۰۰ استومی کلوپلاست

کليپس کد 9500 کلوپلاست داروناب داروخانه دکتر قاضی نیا
کد محصول: 5708932498579
18,000 تومان
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

جهت بستن انتهای کیسه در کیسه ته باز استفاده می شود.